Bedankt voor uw donatie!

Hartelijk bedankt voor uw donatie! Uw bijdrage is ontzettend hard nodig om een aHSCT-behandeling te kunnen bekostigen voor Stephan om de progressie van zijn MS stop te kunnen zetten.

Thank you for your donation!

Thank you for your donation! Your contribution is very much needed to be able to pay for an aHSCT treatment for Stephan to be able to stop the progression of his MS.